Chapter 1: Photos before World War II / Zdjęcia kościoła sprzed II Wojny Światowej

These are the oldest known photos of the church before it was destroyed.

 

MANY PHOTOS ADDED AS OF MARCH 1, 2016, starting with Photo #12, below

 

click on each photo for a bigger picture..
Kliknij myszką na zdjęciu dla powiększenia..

Earliest known photo

1. Church before 1939 /Kościół przed 1939r.

Front Entry

2. Front Entry with Priest/Proboszcz przed kościołem

Sanctuary

3. Main Altar/Ołtarz Główny

BETTER DETAIL OF SANCTUARY ORIGINALresized

3a. same view, different photo with more detail / Ołtarz Główny – inne ujęcie.

A side altar and the pulpit.

4. A side altar and the ambo/ Boczny Ołtarz oraz ambona

Image of the Blessed Virgin Mary inside church

5. Image of Our Lady of Buszcze without Robe / Obraz M.B. Buszczeckiej bez ozdobnych Sukienek

37102

6. Side Altar of  St. Nicholas /Boczny Ołtarz Św. Mikołaja

37118

7. Side altar of Crucified Jesus /Boczny Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego

37082

8. front view of church entrance /Widok kościoła z frontu

th

9. left side of church /Widok z lewej strony

37074 add to chapter 1

10. right side view of church / Widok z prawej strony

37070 add to chapter 1

11.  view of exterior,  Sanctuary side /Widok z prawej na Prezbiterium

Vestments c.1920

12. Vestments c.1920

13. closeup of statues

Closeup of Cherubs on exterior

14. Closeup of Cherubs on exterior

statues on front exterior

15. statues on front exterior

scan0011

16.

scan0009

17.

scan0010

18.

scan0007

19.

scan0008

20.

scan0006

21.

scan0005

22.

scan0012

23.

scan0015

24.

scan0014

25.

scan0013

26.

27.

27.

28.

28.

29.

29.

30.

30.

31.

31.

32.

32.

33.

33.

34.

34.

35.

35.

36.

36.

37.

37.

45.

38.

44.

39.

43.

40.

42.

41.

41.

42.

40.

43.

39.

44.

38.

45.

46.

46.

47.

47.

48.

48.

scan0013

49.

49.

 

 

CHAPTER TWO: After WWII / Po II wojnie światowej