Relics & Altar Stones / RELIKWIE I KAMIENIE OŁTARZOWE

relics

 

Holy Family Sisters (SHF) from Fremont, California donated many Relics of Saints and 4 Altar Stones to Church of the Assumtion of Blessed Virgin Mary in Buszcze. Thank you Sisters !!!

Siostry Świętej Rodziny z Fremont w Kalifornii ofiarowały wiele Relikwii Świętych dla kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Buszczu. Bóg zapłać Siostrom !!!