Chapter 8: Strengthening the walls. /wzmocnienie ścian

Recent exterior views of the refinishing and sanding of the church tower, June 2015.
Click on each photo for a larger view.

Obecny wygląd odnowionej i otynkowanej wieży kościoła.
Kliknij myszką na zdjęciu dla powiększenia

 

 

DSC_0010resized

1. New front door / Nowe drzwi główne

1a. another view of entry

1a. another view of entry / Inny widok na drzwi główne.

DSC_0013resized

2. Strengthening the walls / Umocnienie podpory ściany bocznej.

DSC_0018resized

3. Wall repairs / Naprawa ściany bocznej.

DSC_0021resized

4. Other view of strengthening walls / Inne ujęcie umocnienia ściany bocznej.

DSC_0017resized

5. Another repair of wall / Naprawa następnej ściany

DSC_0008resized

6. Stone-cutting for wall repair / Cięcie kamienia do naprawy ścian.

DSC_0007resized

7.  Repairing Wall / Naprawa ściany.

DSC_0015resized

8. Next repair / Następna naprawa

DSC_0006resized

9. Progress in repairing wall / Postęp w pracach naprawczych.

DSC_0005resized

10. Preparing materials for wall repair / Przygotowanie materiału do naprawy ścian.

 

recent interior views from June 2015 / Stan obecny wnętrza kościoła z czerwca 2015r.

DSC_0012resized

11.  Building of side Altar / Budowa bocznego Ołtarza.

DSC_0013resized

12. constructing new side altar / Budowa następnego Ołtarza bocznego.

DSC_0014resized

13.  Main Altar in the Sanctuary / Główny Ołtarz w Prezbiterium.

DSC_0015sized

14. Next side Altar / Następny boczny Ołtarz.

DSC_0016resized

15. Building of next Side Altar /Budowa następnego bocznego Ołtarza.

DSC_0017resized

16. Windows and roof of Sanctuary /Otwory okienne i sufit Prezbiterium.

DSC_0019resized

17.  Preparation of a side Altar / Przygotowanie nastepnego Ołtarza bocznego.

DSC_0020resized

18.  Next Side Altar /Następny Ołtarz boczny.

new drainage ditch to drain excess water

19. new drainage ditch to drain excess water – JUNE 2016

 

 

CHAPTER 9:  The Holy Icons