Chapter 7: Renovation inside the church / Odnawianie wnętrza kościoła

Click on each photo for a bigger picture..
Kliknij myszką na zdjęciu dla powiększenia..

DSC_0190 resized

1.  Rebuilding of the Sanctuary / Odnawianie Prezbiterium

DSC_0191 resized

2. ceiling of sanctuary / Naprawa sklepienia prezbiterium

DSC_0192 resized

3. sanctuary with scaffolding / Prezbiterium z rusztowaniem

DSC_0194 resized

4. sanctuary with scaffolding /Rusztowanie w prezbiterium

DSC_0200 resized

5.  ceiling of sanctuary /Tak wygląda sufit w prezbiterium

DSC_0203 resized

6. ceiling of sanctuary / Wykańczanie sufitu prezbiterium

DSC_0211 resized

7.  ceiling of sanctuary / Wykańczanie sufitu prezbiterium

DSC_0288 resized

8.  Restoring the vestibule / Odnawianie przedsionka kościoła

DSC_0211 resized

9. Restoring the ceiling / Ciąg dalszy odnawiania prezbiterium

DSC_0205 resized

10. view facing front entrance and choir loft above / widok z prezbiterium na chór i wejście główne

 

DSC_0200 resized

11. view of ceiling of sanctuary / Inne ujęcie widoku na sufit prezbiterium

DSC_0194 resized

12. view facing Main Altar / Widok na Ołtarz Główny w odbudowywanym prezbiterium

DSC_0191 resized

13. Scaffolding in Sanctuary / Inne ujęcie rusztowań w prezbiterium

DSC_0190 resized

14. view facing Main Altar from right side / widok na prezbiterium z prawej nawy

DSC_0180 resized

15. The Main Altar / tak wygląda kamienny Główny Ołtarz

DSC_0175 resized

16. resurfacing the floor and walls of the Sanctuary / Wycementowana podłoga w kościele

DSC_0291 resized

17. The Main Altar with view of Sacristy entrance / Główny Ołtarz z widokiem na drzwi do zakrystii

DSC_0304 resized

18. View of Choir Loft and Arch above entrance to Sanctuary /Widok na chór i łuk nad wejściem do przezbiterium

DSC_0303 resized

19. View of ceiling of Sanctuary /Widok na sufit nad prezbiterium

DSC_0296 resized

20. Entrance to Ambo from Sacristy / Wejście na ambonę z zakrystii

DSC_0295 resized

21. Another view of Ceiling in Sanctuary / Inny widok na sufit w prezbiterium

DSC_0294 resized

22. Main Altar /Ołtarz Główny

DSC_0293 resized

23. Another view of Ceiling of Sanctuary /inny widok na sufit w prezbiterium

DSC_0292 resized

24.Main Altar and right wall of Sanctuary / Ołtarz Główny I prawa ściana Prezbiterium

 

DSC_0016 resized

25.  re-sanding the exterior walls / Widok na kościół z prawej strony z otynkowaną górną częścią wieży

DSC_0160 resized

26.  front view / Cała wieża otynkowana

DSC_0161 resized

27. right front view / wieża z prawego frontu

DSC_0162 resized

28.  right side view of tower and exterior walls / widok z prawej strony wieży i kościoła

DSC_0164 resized

29.   left side of tower and church / widok z leej strony kościoła i wieży

 

Chapter 8  new photos from June 2015