History

THIS PAGE HAS HISTORY IN ENGLISH,
FOLLOWED BY POLISH AT BOTTOM OF PAGE

 

HISTORY in ENGLISH:

BUSZCZE – Oldest Marian Shrine of Lvov Archdiocese, Ukraine

          Buszcze is a big village located 10 miles from Brzezany (Berezhany) 60 miles from Lwow (Lvov) – capital of Western Ukraine; district Tarnopol (40 miles). It is a Mission Church of St. Peter & St. Paul parish in Brzezany; a formerly independent parish since 1399 till 1944.   The first written information about Buszcze is from the year 1086 A.D. This settlement was founded by Jan Boszcz. His mansion was burnt down by Tatars and he found shelter with his family in the church. The first church was wooden.  During the Tatars invasion in 1241, the church was burnt down and a majority of people were murdered or taken as captives.  People rebuilt the village and also built a new church from wood as well, with surrounding high walls. The village grew in number of inhabitants and in 1376 was recognized as a town. The third wooden church was burned by Turks, during their next invasion. The fourth church was built with stones in 1624 by Countess Catherine Sieniawska from Brzezany and her husband Hieronim, who was a cupbearer of Polish King. It was the oldest Marian Shrine of Roman Catholic Archdiocese of Lvov. This church has sustained until this day, however its roof was burned down during the Second World War. The interior was destroyed by Communists (they stored chemicals there and fertilizers).

       The church in Buszcze has two titles: Assumption of the BVM (August 15) and Nativity of the BVM (September 8).  In the main altar there were 2 icons that were brought from Rome by Count Alexander Sieniawski, son of founders of this church. One of the icons of the Assumption of the Blessed Virgin Mary was painted in 1399. The second one of the Annunciation of the BVM, was used as a screen to cover the first icon.  During the Second World War, the church roof was burned down and all church furniture got damaged (pews, side altar, confessionals etc.) except the main High Altar, which was untouched by fire. It was a visible sign of wonder, the nature of this phenomenon of these icons.

       When the War was ended, those icons were brought to Western Poland to Raclawice Slaskie near Opole and they are still there now.  When Russians took over this part of Poland and created Ukrainian Socialist Republic of Russia, all Poles were expelled to the Western part of Poland and the church was used as a storage for fertilizers and chemicals. The chemicals completely devastated the stone tile floor and walls. Church is without roof, the vault still exists. The Church is completely devastated and desecrated. Over there is a small group of Roman Catholic parishioners, who remain there, and a few years ago a priest from Brzezany visited them in the ruins; Holy Mass is occasionally celebrated during the Summer. Climate is very severe. They are afraid that the ceiling could collapse at any time.

      They registered the parish and now have recived permission to rebuild that historical church. They are unable to collect funds among parishioners. They are poor. Ukraine is also in state of war with Russia.  They need money now to RENOVATE INTERIOR: new windows, main altar, side altars (shrines), floor, copy of two miraculous icons, tabernacle, furniture – pews, confessionals, sacristy closets, organs and other items like chalices, vestments, and others.  I understand that every Catholic around the world is responsible to keep their own parish, diocese, schools and organizations in good standing. By no means do I want to take away from that. However, if you are able find in your family budget some amount of money to help this particular cause, we will be very grateful.

       Every First Sunday of the month I celebrate Holy Mass for all the benefactors, helping us to restore this church.  We created special website: www.projektbuszcze.org. You can find more information about that project and methods you can help. You can also send e-mail to: projectbuszcze@yahoo.com for more information.

If you would like to help please write check for:
HELP FOR THE UKRAINIAN CHURCH and mail to:

BUSZCZE PROJECT
3418 E. 18th Street
OAKLAND, CA 94601
USA
tel. 510-536-0721

You can also send money through PayPal from website: www.projektbuszcze.org

HISTORY in POLISH:

 BUSZCZE

Najstarsze Sanktuarium Maryjne Archidiecezji Lwowskiej, obrządku łacińskiego na Ukrainie.

       Buszcze, to duża wieś leżąca w pobliżu Brzeżan 16 km; około 90 km od Lwowa, stolicy zachodniej Ukrainy i 65 km do Tarnopola (miasto wojewódzkie). Kościół filialny należący do Brzeżan wybudowany przez Hieronima i Katarzynę Sieniawską z Brzeżan w latach 1624 – 1638. Było to najstarze Sanktuarium Maryjne w Archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Do 1944 roku była to parafia samodzielna do której należały okoliczne wsie.
        Pierwsza pisana wzmianka o Buszczu pochodzi z 1086 roku. Pierwszy kościół był drewniany. Podczas najazdu Tatarów w 1241 roku, został spalony, a większość ludzi wymordowana, albo wzięta do niewoli. Ludzie odbudowali wieś i otoczyli wałem obronnym; wybudowali nastepny kościół który był również drewniany i wokół niego postawiono wysokie mury.  Właściciel wsi Jan Boszcz podczas nastepnego najazdu gdy Tatarzy spalili jego dwór i on schronił się z rodziną w kościele; który później został również zniszczony. W 1367r. Jan Boszcz wybudował następny kościół.  Osada rozbudowała się i otrzymała prawa miejskie w 1376 roku. Na przełomie XV i XVI wieku kościół również został spalony podczas najazdu Tatarów i Turków. W 1540 został wybudowany nowy kościół, ufundowany przez Świrskich, który również spalili Tatarzy.
        W 1620 roku Hieronim, (który był podczaszym koronnym polskiego króla) i Katarzyna Sieniawscy z Brzeżan wybudowali w Buszczu nowy kościół z ciosanego kamienia.   W ołtarzu głównym były 2 obrazy, przywiezione z Rzymu przez hrabiego Aleksandra Sieniawskiego; syna Hieronima i Katarzyny, którzy wybudowałi ten kościół.
Obraz przedstawia postać Matki Boskiej “w złotej koronie na głowie, a ponad głową na tle błekitnego nieba widnieje 12 gwiazd. Matka Boska stoi na ziemskim globie opasanym półksiężycem i depcze głowę szatana w postaci węża. Po prawej stronie trzyma na ręce Swojego Syna – Jezusa, który również ma na głowie złotą koronę. W prawej ręce Matki Boskiej wisiały kiedyś dwa sznury korali podarowanych przez rodzinę Sieniawskich”. Zasłonę obrazu stanowił obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, również przywieziony z Rzymu, który jest o wiele starszy (prawdopodobnie 1399r.).
        Do Buszcza przybywali liczni pielgrzymi z całej archidiecezji lwowskiej; szczególnie na 15 sierpnia i 8 września.   W 1667 roku król Polski Jan III Sobieski w czasie przygotowań do bitwy z kozakami i tatarami pod Podhajcami modlił się w buszczeckim kościele przed obrazem Matki Boskiej Buszczeckiej prosząc “o zwyciestwo nad wrogami Polski”.  Kościół otoczono kamiennym murem z czterema basztami. Budowę ukończono w 1638 roku. Kościół ten został  również zdobyty przez Tatarów i zniszczony.
        Kościół odbudowano  na początku XVIIIw. Dodatkowo wzmocniono mury przyporami z kamienia.  W drugiej połowie XIX wieku przy okazji remontu kościoła rozebrano mury obronne i baszty.   Kościół istnieje do teraźniejszych czasów, chociaż dach został spalony w 1944 roku, a wnętrze zniszczone przez komunistów.  Kościół spłonął, ale obrazy w ołtarzu zostały nietknięte. To był widomy znak ich cudowności i szczególnej opieki Matki Bożej.   Po spaleniu kościoła 2 bylych parafian, oraz 4 niemieckich żołnierzy wraz z oficerem Georg Frantisek Moravec pojechali do Buszcza z Brzeżan, ażeby przywieźć obrazy do księdza Filipa Zająca – proboszcza Buszcza, który ukrył się w Brzeżanach. Po wojnie w 1945 roku przewieziono je do Racławic Śląskich na Śląsku Opolskim, gdzie przebywają do tej pory. Każdego roku, byli żyjący parafianie Buszcza i ich dzieci i wnuki przyjeżdżają do Racławic w dniu 15 sierpnia, aby oddać hołd Matce Bożej Buszczeckiej.
        W czasach komunizmu kościół przez długi czas używano jako magazyn nawozów sztucznych i innych chemikaliów. Te chemikalia całkowicie zniszczyły kamienną posadzkę. Poprzez więcej niż 70 lat bez dachu, sklepienie kościoła o dziwo stoi do dzisiaj. Kościół był zniszczony całkowicie i zbeszczeszczony.   Wspólnota liczy około kilkudziesięciu wiernych. Od odzyskania przez Ukrainę Niepodległości okazyjnie były odprawiane Msze Święte w tych ruinach. Nie było jednak systematycznego sprawowania kultu Bożego ponieważ w zimie w kościele było bardzo zimno (kościół nie miał okien) a wiosną, w lecie i na jesieni wilgotno kiedy padały deszcze. Istniała obawa, że sklepienie może runąć na wiernych.  Parafia została zarejestrowana oficjalnie w ostatnich latach. Dużo czasu zajęło uzyskanie pozwolenia na remont, ponieważ obiekt należy do zabytku wysokiej klasy (o znaczeniu państowym?)
        Przed kilkoma laty zaczęto prace przygotowawcze do remontu. Zrobiono kosztorys odbudowy dachu, zaczęto wzmacniać ściany i zaczęto odbudowywać dach.  Materiały na remont zostaly po części zakupione i w lecie 2014, rozpoczęto nakrycie dachu. Dach ukończono w październiku tegoż roku zanim przyszły jesienne deszcze.  Teraz kościół jest osuszany. W 2015 roku wstawiono okna i drzwi, wylewki podłogi, założono elektryczność i otynkowano prezbiterium, naprawiono sklepienie, ołtarz główny. (“Napisano” – namalowae) są już kopie obrazów do ołtarza. Potrzebne są ławki, konfesjonały, tabernakulum, meble i wyposażenie chóru, zakrystii, otynkowanie calego koscioła wewnątrz i na zewnątrz.

Czy ty chciałbyś się modlić w takim kościele? Czy chciałbyś, żeby tak wyglądał twój kościół parafialny?

         Prosimy o pomóc, żeby parafianie Buszcza mieli godne miejsce sprawowania Mszy Świętej.  Potrzeba nam wielu ofiarodawców, którzy pomogą na zrealizować ten projekt. Każda nawet najmniejsza ofiara ma wielkie znaczenie. „Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka” mówi nasze staropolskie przysłowie.  W tej chwili przy pomocy życzliwych ludzi opracowaliśmy polsko – angielską stronę internetową z historią kościoła, zdjęciami i krótki film o tym projekcie: www.projektbuszcze.org.
        W kościele w Brzeżanach, gdzie jestem proboszczem i obsługuję również Buszcze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawiam Mszę Świetą za wszystkich dobrodziejów i ich rodziny, którzy dopomagają mi prowadzić tę budowę i remonty innych kościołów w mojej parafii.  Obowiązkiem każdego wiernego jest przedewszystkim utrzymanie własnego kościoła parafialnego; ale jeśli możecie wygospodarować jakąś sumę pieniedzy na ten projekt to będziemy bardzo wdzięczni.

        Jeśli możesz pomóc prześlij ofiarę na specjalnie założone konto w Banku PKO w Przemyślu. Moi wszyscy Parafianie wraz ze mną będziemy bardzo wdzięczni za każdą; nawet najmniejszą ofiarę. Za każdą ofiarę otrzymacie podziekowanie i zapewnienie o modlitwie. Poszukujemy również dawnych parafian Buszcza k. Brzeżan lub ich potomków. Dane kontaktowe proszę przesłać do p. Jacka Filipkowskiego (adres poniżej)

Wypełniając przekaz, proszę napisać dokładnie swój adres i zaznaczyć:
PROJEKT BUSZCZE.
Za Wasze ofiary i Dobre Serce niech Bóg wynagrodzi i błogosławi.
Ks. Andrzej Remineć

KONTO BANKOWE:
Bank PEKAO
ul. Mickiewicza 6
37-700 Przemyśl
Andrzej Remineć

PKOPPLPW
23 1240 2568 1111 0010 4920 3720

Po wiecej informacji możesz napisać list lub wysłać e-mail:

PROJEKT BUSZCZE
ul. Kasztanowa 12B
56-100 WOŁÓW
Tel. Komórkowy: 660-921-351
e-mail: jacek.filipkowski@op.pl

————————————–

POLACY W USA, KANADZIE I ANGLII:
Więcej informacji można uzyskać przez
e-mail:
projectbuszcze@yahoo.com
Czeki można wysyłać na:

HELP TO UKRAINIAN CHURCH
3418 E. 18th Street
OAKLAND, CA 94601
USA
tel. 510-536-0721

 W niedzielę 26 lipca tego roku w Buszczu odbyła się Uroczystość wprowadzenia i poświęcenia obrazów: Matki Bożej Buszczeckiej i obrazu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny do tego kościoła w obecności Biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej Leona Malego. Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.

Na wiosnę będziemy kontynuować dalsze prace. Prosimy o pomoc materialną. BÓG ZAPŁAĆ ZA JUŻ I PROSIMY O JESZCZE.

ks. Andrzej Remineć – proboszcz