Prayer to O.L.B. in 3 languages

Prayer to Our Lady of Buszcze, in 3 languages

 

OUR LADY_BUSZCZE newest 3.11.16Annunciation_Frame resized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most Holy Mother,

venerated for ages in the Buszcze icon.

To You, the Woman who destroyed the head of the serpent, there once came the rulers of the Polish nation, along with all the faithful, confidently
asking for Your intercession.
You, who defended your devout, God-fearing
people from the attacks of infidels – Tatars,
Mongols, Turks and other aggressors – protect your children now from moral decay and all evil.

O Lady of Buszcze, obtain for us, who gaze at you,
strong faith, hope and true love, so that we may one day reach Eternal Life.

Through Christ Our Lord Amen.

 Our Lady of Buszcze! Pray for Us.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Modlitwa
za wstawiennictwem Matki Bożej Buszczeckiej.

 

  Matko  Najświętsza,  czczona  od  wieków  w buszczeckim obrazie.

       Do Ciebie – jako Niewiasty niszczącej głowę węża – przychodzili niegdyś władcy narodu naszego oraz wierny lud chrześcijański, aby prosić z ufnością o Twoje wstawiennictwo.

       Ty, któraś obroniła pobożny lud przed atakiem niewiernych  Tatarów,  Mongołów,  Turków, oraz  innych najeźdźców; zachowaj teraz swoje dzieci przed zepsuciem moralnym i wszelkim złem.

       O Pani Buszczecka, uproś nam u Boga wiarę silną, nadzieję mocną i miłość prawdziwą, abyśmy wpatrzeni w Ciebie mogli kiedyś dojść do szczęścia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Matko Boża Buszczecka – módl się za nami!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Молитва через заступництво Біщецької
Божої Матері

 

Найсвятіша   Мати!

від   віків   шанована в Біщецькій іконі.

      До   Тебе   –  як  Жінки   котра  розчавлює голову  змія  –  приходили  колись  правителі нашого народу а також вірний християнський люд,   щоб    довірливо   просити    про    Твоє заступництво.

       Ти,  захистила   набожний   народ   перед нападом    невірних    татар,   монголів,    турків

і  інших  загарбників; збережи тепер своїх дітей

перед моральним зіпсуттям і всіляким злом.

       О   Діво   Біщецька,   випроси   нам   у  Бога

сильну віру, міцну надію і щиру любов, щоб ми вдивляючись в Тебе могли колись дійти до вічного щастя.

       Через Христа, Господа нашого. Амінь.

 

Біщецька Мати Божа  молися за нами!